Det omvendte Gudsriket

kr 199,00

Bokklubbpris kr 179,00

DET OMVENDTE GUDSRIKET er en invitasjon til å gi vår hengivenhet og vårt engasjement til det riket som Jesus kaller Guds rike. Det var et veldig annerledes rike enn det fariseerne og de skriftlærde hadde etablert i Palestina for 2000 år siden. Derfor kaller forfatteren det for et opp-ned rike.

Når Jesus demonstrerer det nye gudsrikets etikk og verdigrunnlag, blir det meste snudd på hodet: Den angrende tolleren får sitt anbefalelsesbrev. Den sosiale skurken og nasjonens forræder, blir anerkjent av Gud. Den allmektige tar imot tollerens sønderknuste hjerte som et sant offer. Den arrogante fariseeren går på sin side glipp av velsignelsen.

Jesus viste gudsrikets prinsipper i praksis ved å være en talsmann for de fattige. Han brøt sivile og religiøse lover for å dekke menneskelige behov. Hans ord og gjerning fornærmet de rike og mektige. Han kjempet for de undertrykte, de utstøtte og de kuede, selv når hans atferd skapte rabalder.

 

Er det mulig å gå tilbake 2000 år i historien og hente fram Jesu budskap i dag? Er det fremdeles relevant? Kan det snu opp ned på dagliglivet i vår verden slik det gjorde det i Palestina for 2000 år siden?

Med all tydelighet velter Kraybill våre hellige bord. Med Jesus-etikk utfordrer han oss til å kjempe for helt andre verdier enn de som er rådende i den vestlige verden. Han ber oss bytte lukkede menighetsfellesskap med åpne og inkluderende vennskap i lokalsamfunnet, personlig velstand med økonomisk rettferdighet og seier i krig med rettferdig fred. For, som han sier, når mennesker blir borgere i det nye gudsriket, får det praktiske konsekvenser.

Det omvendte Gudsriket

  • Varenummer: 3427
  • ISBN: 9788270073962
  • Forfatter: Kraybill, Donald B.
  • Oversetter: Munkelien, Hanne
  • Sideantall: 277
  • Innbinding: Heftet
  • Språk: Bokmål
  • Utgivelsesår: 2013
  • Produsent: Norsk Bokforlag AS
  • Antall på lager: 25+ (Sist sjekket 24.05.2024 kl 17:45)

Om forfatteren:

Donald B. Kraybill underviser ved senteret for anabaptiststudier ved Elizabethtown College i Pennsylvania, USA. Til daglig er han en engasjert anabaptist med røttene dypt plantet i et fellesskap som er kjent for sin enkle livsstil, sitt sosiale engasjement for de fattige, sitt ikke-voldelige fredsengasjement og sin iver etter å følge Jesus skritt for skritt.

Del dette produktet på Facebook: