Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Norsk Bokforlag behandler selv alle personopplysninger knyttet til NBFs kunder, abonnenter og kontaktpersoner. Den som til enhver tid er ansvarlig for salg ved Norsk Bokforlag, er behandlingsansvarlig.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre KUNDER, ABONNENTER og medlemmer av NBFs BOKKLUBB, i en passordbelagt database:

De som har kjøpt/abonnerer på litteratur og/eller meldt seg inn i NBFs bokklubb, gir med det samtykke til at NBF vil ta vare på oppgitte personopplysninger slik det fremgår av NBFs personvernerklæring.

Kontaktinformasjon og demografiske data lagres.

Dersom det er kjent, lagrer vi tillegg hva som fikk kunden til å handle ved Norsk Bokforlag (f.eks. bokkatalog, annonse, bokklubb osv.).

Det registreres hvilke bøker eller annen litteratur kunden har kjøpt, og når handelen fant sted. For bokklubb-medlemmer registreres det også om kunden ikke ønsker neste bok tilsendt.

Formål med behandlingen

Vi lagrer overnevnte opplysninger slik at vi kan sende ut bøker, ressursmateriell og blader som bestilt. Det er også nødvendig å lagre opplysningene med tanke på mulig retur og reklamasjon, og for å kunne markedsføre nye utgivelser og tilbudskampanjer.

Grunnlaget for behandlingen

Etter personvernforordningens Art. 6 nr. 1 bokstav a, kan behandling av personopplysninger finne sted dersom den registrerte har samtykket. Bestillinger og innmelding i bokklubb, der personen oppgir de nødvendige personopplysningene, ansees som slikt samtykke. På dette grunnlag får kunden tilsendt bestilte varer og relevante tilbud. Under Art. 6 nr. 1 bokstav b, gis adgang til behandling av personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i. I NBFs tilfelle dreier det seg om en avtale om å kjøpe/abonnere på litteratur eller melde seg inn i bokklubben, med den lagring av informasjon det krever.

 

Innhenting av personopplysninger

NBF lagrer de personopplysningene som er avgitt i forbindelse med handel på nett, ved skriftlig bestilling, personlig fremmøte eller telefonisk. I tilfeller der post kommer i retur, fordi personen har flyttet uten å oppgi ny adresse, søker NBF om mulig etter ny adresse i f.eks. Gule sider eller 1881.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Vi innehar kun opplysninger som er gitt frivillig eller som er offentlig tilgjengelig. Disse opplysningene brukes kun av NBFs ansatte ved kontoret.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har registrert i forbindelse med handel, abonnement og bokklubb, lagres så lenge det er nødvendig for å følge opp avtalen. Normalt vil all informasjon slettes hvis det ikke har vært noe kontakt mellom NBF og personen de siste ca. 5 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende GDPR-forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at en kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling en måtte mene er i strid med reglene.

Det er enhver registrert kundes rett å be NBF om sletting av alle personlige data og brukeropplysninger. Kontakt NBF dersom sletting ønskes, men det vil da bety at all handelshistorikk og kundefordeler vil forsvinne. Skulle du ønske å bli slettet fra NBFs kundedatabase kan du bare sende en e-post til ordre@norskbokforlag.no og be om å bli slettet.

 

Personvernombud

NBF har ikke et eget personvernombud, men vår salgsansvarlige er behandlingsansvarlig for personopplysninger, og vil påse at all behandling skjer i tråd med lovverket.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved at tilgang til databasen er passordbelagt, og det er kun ansatte ved NBF samt IT-ansvarlige og programmereren som har tilgang. Norsk Bokforlags kundedatabase er basert på Microsofts Navision programvare, og er servet av firmaet DataPro.

Kunder i Norsk Bokforlags nettbutikk betaler via Klarna Checkout. Man kan velge kortbetaling eller og få tilsendt faktura. Beløpet blir ikke belastet kunden før ordren er bekreftet og varene klargjort for utsending. Ved utenlandsbestillinger, må bestillingen sendes via epost til  ordre@norskbokforlag.no  eller ved å ringe tlf. +47 32 16 15 60. Bestillinger med kort i nettbutikk gjelder kun for forsendelser innen Norge.

 NBF bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook.

NBI bruker analyseverktøyet Google Analytics for å lære litt om brukermønsteret til de som besøker NBFs nettsted, slik at vi kan lage et mest mulig brukervennlig nettsted og optimalisere vår annonsering. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. NBI har ikke interesse av, eller mulighet til å knytte informasjonen om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert og om eventuelt ønske om retting og sletting kan sendes skriftlig til:

  • ordre@norskbokforlag.no
  • Norsk Bokforlag,

Postboks 103,
3529 Røyse.
Tlf. 32161550