Bokklubbens fordeler og betingelser

Slik fungerer bokklubben

1. Norsk Bokforlag tar sikte på å utgi 4 bøker hvert år i Bokklubben.
2. Påmelding til bokklubben skjer ved utfylling av påmeldingsskjema under, eller ved avkrysning i handlekurven. Du kan også skrive til ordre@norskbokforlag.no eller ringe 32 16 15 60.
3. Det sendes én bok portofritt ved hovedutsendelsen.
4. Når en ny bok sendes ut, vil alle medlemmer få KLUBBnytt tilsendt med informasjon om neste hovedbok og andre spesialtilbud. Man kan avbestille neste bok innen en oppgitt frist.
5. Medlemmer av Bokklubben får rabatt på en lang rekke produkter fra Norsk Bokforlag. Oppgi at du er bokklubbmedlem når du bestiller produkter fra Norsk Bokforlag.
6. Man må kjøpe minst én hovedbok hvert år for å stå som medlem. Alle bokklubbutgivelser er kristne bøker.
7. Bokklubbmedlemmer i utlandet får følgende pristillegg på boka ved den portofrie hovedutsendelsen: 10 % for Norden, 20 % for resten av verden.
8. For utmelding av bokklubben, vennligst kontakt forlaget.