Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Kunder i Norsk Bokforlags nettbutikk betaler via Klarna Checkout. Man kan velge kortbetaling eller og få tilsendt faktura. Beløpet blir ikke belastet kunden før ordren er bekreftet og varene klargjort for utsending.

Ved utenlandsbestillinger, send bestillingen via epost til ordre@norskbokforlag.no eller ring 32 16 15 60. Bestillinger med kort i nettbutikk gjelder kun for forsendelser innen Norge.

Bestillinger som overstiger kr. 500, sendes fraktfritt innen Norge. Mindre bestillinger enn dette belastes kr. 79 i frakt. Ved utenlandsbestillinger påløper vanlige portotakster.

Bøkene postlegges normalt neste virkedag etter at vi har mottatt din bestilling.

Både angrerettloven og kjøpsloven gjelder (se nedenfor).

Norsk Bokforlag tar forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil.

Angrerett - angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon - kjøpsloven av 13. mai Nr. 27 1988: Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Personopplysningsloven: Når du bestiller bøker fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Norsk Bokforlag følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til Norsk Bokforlag på e-post ordre@norskbokforlag.no .