Tidens Tale

kr 169,00

 

Tidens Tale er et kristent livssynsmagasin som når ut til moderne, reflekterte mennesker med bibelsentrerte artikler og kommentarer om bibelske temaer, samfunnsaktuelle begivenheter og livsverdier generelt.Tidens Tale er Adventistkirkens misjonsblad. Vi plasserer oss i markedet for kristne livssynsmagasiner, med et innhold som treffer dem som synes Bibelen er en tanke krevende å forholde seg til i en moderne tid, men som også er nysgjerrige på hva denne boken kan by mennesker i dag. Redaksjonen er opptatt av å utvikle en journalistikk som gjør Bibelen lett forståelig og relevant i vår tid og som belyser samfunnsaktuelle begivenheter og livsverdier fra et bibelsk ståsted. 

Utgis 6 ganger per år. Abonnement følger kalenderåret.

Tidens Tale

  • Varenummer: 123
  • Innbinding: Abonnement
  • Språk: Bokmål
  • Produsent: Adventistkirken
  • Antall på lager: 25+ (Sist sjekket 15.10.2018 kl 18:47)

Del dette produktet på Facebook: